Algoritm

Algoritm on järjestikuste sammude või juhiste kogum, mis on mõeldud kindla ülesande või probleemi lahendamiseks. Algoritmide kasutamine on laialdane ja need võimaldavad süstemaatiliselt ja efektiivselt läbi viia keerukaid protsesse nii arvutiteaduses kui ka igapäevaelus. Siin on algoritmide põhielemendid ja näited nende kasutusest:

1. Juhised: Algoritm koosneb selgetest ja täpsetest sammudest, mida tuleb järgida. Need juhised peavad olema piisavalt üksikasjalikud, et igaüks, kes neid järgib, saaks sama tulemuse.

2. Sisend: Enamik algoritme vajab sisendeid, mida töödeldakse selleks, et saavutada soovitud väljund. Sisend võib olla mis tahes vormis andmed, nagu numbrid, sõnad või pildid.

3. Väljund: Algoritmi eesmärk on toota väljund, mis on sisendi töötlemise tulemus. Väljund peab olema määratletud ja eesmärgipärane, sõltuvalt ülesandest, mida algoritm lahendab.

4. Täitmise sammud: Algoritmi töö käigus järgitakse kindlat sammude järjestust. Need sammud peavad olema piisavalt üldistatud, et olla kohaldatavad erinevates olukordades, kus sama probleemi või ülesande lahendamine on vajalik.

5. Lõpetamistingimused: Enamik algoritme sisaldab tingimusi, mis määratlevad, millal algoritm lõpetab töötamise. See võib olla seotud kindla tulemuse saavutamisega või töötlemistsüklite arvu täitmisega.

Näited algoritmide kasutusest:
Arvutiprogrammeerimine: Kõik arvutiprogrammid koosnevad algoritmide kogumist, mis juhivad, kuidas arvuti peaks andmeid töötlema.
Matemaatilised arvutused: Algoritmid nagu korrutamine, jagamine või isegi keerukamad statistilised analüüsid.
Otsingumootorid: Kasutavad keerukaid algoritme, et sorteerida ja esitada veebilehti otsingutulemustes vastavalt kasutaja päringule.
Navigatsioonisüsteemid: Kasutavad algoritme optimaalse marsruudi leidmiseks punktist A punkti B, arvestades liiklusolusid ja muid tegureid.

Algoritmid on fundamentaalsed tööriistad tehnoloogia, teaduse ja isegi igapäevaste otsuste tegemise alal, võimaldades lahendada probleeme tõhusalt ja järjepidevalt.

Filtreeri

Sule
Filtreeri

Filtreeri

Kategooria
 • Uued tooted
 • Arendavad mänguasjad
 • Arvutid ja IT-tehnika
 • Bioloogia
 • Füüsika
  • Elekter
  • Mehaanika
  • Optika
 • Geograafia
 • HEV
 • Inseneeria
 • Interaktiivsed seadmed
 • Keeleõpe
 • Keemia
  • Anorgaaniline keemia
  • Orgaaniline keemia
 • Loodusõpetus
 • ProgeTiiger
 • Robootika
 • STEM
 • Tarkvara
 • Tehnoloogiaõpetus
Kaubamärk
 • Photon
Laoseis
 • Laos
 • Laost otsas
 • Järeltellimisel

1 Product