KURSUSED (E-ÕPE)

Õppelabor on õppeplatvorm, mis toetab raalmõttekäigu levitamisest õpetajate ja õpilaste seas, et parendada loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia (LTT) õppetaset.

Õpetajad saavad läbida online kursuseid ning edaspidi toetudes läbitud kursusele õpetada lapsi ja oma kolleege. Kursused saavad olla nii eraldi online läbitavad, kui ka integreeritud gümnaasiumi ainekavasse vabaainetena. Kursusel antavad materjalid ei ole vaid õpetajatele kasutamiseks, vaid ka õpilastele (näiteks harjutused, ülesannete mallid).