ÕPPELABOR

Avame uksed mitmekesisusele koos kaasava haridusega

Footon Sissejuhatav Kursus

Kaasav haridus

- mis see on?

Kaasavad hariduse püüa tagada, et kõik õpilased hoolimata nende võimetest, erivajadustest või taustast, saaksid võtta osa kõigist haridusvõimalustest.

Idee seisneb selles, et iga õpilane on ainulaadne ja eesmärk on luua õppekeskkond, kus kõik õpilased tunnevad end kaasatuna, toetuna ja aktsepteerituna.

Kasulik

Interaktiivne teraapia ja õppesüsteem Cosmo

Cosmo mõtestab ümber kaasava õppimise, teraapia ja mängu täiendava õppimise vajadusega inimeste jaoks.

Cosmo aitab interaktiivsete mängude ja tegevuse abil treenida kognitiivseid, suhtlemis- ja motoorseid oskusi.

Läbinud sõltumatu uuringu, mis andis positiivseid tulemusi tähelepanu, kaasatuse ja emotsionaalse reguleerimise valdkonnas.

 • Koolis: Õppijate kaasamiseks õppeprotsessi, toetada õppekava elluviimist.
 • Teraapias: Arengu toetamiseks, erinevate oskuste treenimiseks, kasutada mitmete seisundite toetamiseks.
 • Kodus: Abi igapäevases rutiinis, edendada kaasavat mängu koos õdede ja vendadega, edendada suhtlemisoskust.
 • Kodus: probleemide lahendamiseks, jutustamiseks, trenni tegemiseks, magamaminemiseks, peen- ja bruotomotoorika arendamiseks, emotsioonide reguleerimiseks.
 • Teraapias: Tegevusteraapias, Kõne ja keeleteraapias, füsioteraapias, muusikateraapias.

Footon HEV komplekt

Võrdsed eluvõimalused kõigile. Footon HEV komplekt, mis keskendub autismispektrihäiretega ning emotsionaalsete ja sotsiaalsete häiretega lastel.

Footon robot mängib õpilase kaaslase, teejuhi rolli sotsiaalsete normide ja igapäevaste väljakutsete segases maailmas. Robot suudab üllatada, lõbustada ja motiveerida õpilasi oma parimateks sooritusteks.

Komplektis olevad vahendid võimaldavad õpetajatel läbi viia rühma- ja individuaalseid tunde. Komplektis sisalduvad tegevuskavad aitavad teil lastega mängida või koostada individuaalseid tunniplaane. Kõik tegevused on jaotatud erinevatesse arenguvaldkondadesse, mida õpetajad saavad kohandada vastavalt iga lapse vajadustele.

Komplekt sisaldab 50 õppestsenaariumi, mis hõlmavad järgmist:

 • 30 tegevust autismispektrihäirega lastele, mis on rühmitatud kolme valdkonda: kommunikatsioon, kognitiivne, sotsiaalne.
 • 20 tegevust sotsiaal-emotsionaalsete oskuste parandamiseks

Komplektis olevad ettepanekud on rakendatavad nii individuaalseks kui ka rühmatööks.

Tegevused on jaotatud mitmesse arenguvaldkonda ja terapeudid võivad neid läbi viia soovitatud järjekorras või iseseisvalt, sõltuvalt iga õpilase vajadustest.

 • Footon robot
 • HEV õppematerjalid (eesti keeles/vene keeles)
 • Õppematt
 • Õppekaardid (eesti keeles)

Interaktiivne põrand ja HEV mängude komplekt

Didactix interaktiivne põrand – multimeediatoode, mis projitseerib mänguväljaku põrandale ja/või seinale ning andurite abil loeb mängijate liigutusi ning tagastab reaktsioonid.

Didactix võimaldab kasutajatel mitmekülgset õppimist, teraapiat ja lõbu igas vanuses.

90+ eestikeelset mängu ja võimalus kasutada avatud ressursse (YouTube ja veebibrauser).

Didactix FlySky – lakke riputatav

 • Mänguväljak projitseeritakse põrandale
 • Mänguväljaku suurus 3m kõrguselt on ca 240 x 180 cm

Didactix FlySky Go/Go Max – jalal seisev

 • Mänguväljak projitseeritakse põrandale
 • Mänguväljaku suurus 210 x 160 cm (FlySky Go) ja 255 x 200 cm (FlySky Go Max)

Didactix Roomie – tumba

 • Mänguväljakut saab projitseerida nii põrandale, kui ka seinale
 • Mänguväljaku suurus seinal 226 x 168 cm ja põrandal 160 x 120 cm

Kognitiivne areng: Interaktiivse põranda mängud võivad olla suurepärased kognitiivsete oskuste arendamiseks, nagu tähelepanu, mälu ja probleemilahendus.

Õppe ja lõbu: Interaktiivsed mängud põrandal võivad muuta õppeprotsessi lõbusamaks ja kaasavamaks. See sobib hästi erivajadustega õpilastele, kuna õppimine toimub mängulises ja interaktiivses keskkonnas.

Koostöö: Interaktiivne põrand võimaldab mitme kasutaja samaaegset osalemist, soodustades grupitööd ja koostööd. See annab õpilastele võimaluse koos lahendusi leida, suurendades meeskonnatunnet ja vastastikust toetust.

Õppe ja liikumine: Interaktiivne põrand võimaldab õpilastel õppida läbi füüsilise liikumise. See on eriti kasulik õpilastele, kellele meeldib õppida läbi liikumise või kellel on vajadus füüsilise aktiivsuse järele õppeprotsessis.

Didactix interaktiivse põranda HEV mängud toetavad individuaalseid haridusvajadusi, võttes arvesse võimete, iseseisvuse ja sotsiaalse osaluse täieliku arendamise eesmärke.

Vaata HEV mängude videoid

Huvitusite mõnes kaasava hariduse õppevahendis?

Soovite osta või saada hinnapakkumist mõne toote kohta? Võtke julgelt meiega ühendust! 

Sülearvuti Leap W301r

© 2024 ÕPPELABOR. All rights reserved